Bc. Lukáš Hrnčiřík

Revizní technik plynových a tlakových zařízení
Lektor odborného plynárenského vzdělávání

background

Certifikáty

Osvědčení revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Osvědčení montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení

Oprávnění montáže, opravy, revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení

Osvědčení o způsobilosti lektora pro odborné plynárenské vzdělávání

Potvrzení o školení k uvádění do provozu, provádění kontrol a prohlídek regulátorů tlaku plynu vyráběnými v G.M.R. - EURAS Gasprodukte a.s. Skuteč

Osvědčení o zaškolení pracovníků a oprávnění organizace k montáži a uvádění do provozu ragulátorů tlaku plynu řady KHS, EKB a VF

Certifikát o absolvování opakovaného odborného kurzu montáže a ověřování funkčnosti a způsobilosti elektronických zabezpečovacích systémů Kidde

Osvědčení k montáži a servis detektorů plynu - Augusta Elektra

Potvrzení o školení k uvádění do provozu, provádění kontrol a prohlídek regulátorů tlaku plynu pod obchodním značením MIX

Osvědčení o autorizovaném zastoupení J.T.O. System, s.r.o.

Osvědčení - Nové požadavky pro odběrná plynová zařízení v budovách podle nových předpisů

Osvědčení o proškolení k projektování montáži a opravám systému vícevrstvých trubek Alpex pro rozvod plynu