Bc. Lukáš Hrnčiřík

Revizní technik plynových a tlakových zařízení
Lektor odborného plynárenského vzdělávání

background

PLYN

Revize a servis plynových zařízení

DETEKTORY

instalace detektorů plynů

ODBORNÉ KURZY

školení a příprava pracovníků

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Revize a servis tlakových nádob

Nabídka kurzů


background

Provádíme kurzy a školení, přímo na míru. Školení provádíme ve vlastních prostorách nebo na Vaše přání v prostorách přímo ve Vaší společnosti. Samozřejmostí že výstupem každého školení je vydání osvědčení.

Provádíme školení:

 • topičů nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.
 • obsluh plynových zařízení dle vyhlášky č. 21/1979 Sb.
 • obsluh tlakových nádob
 • příprava montážních pracovníků ke zkouškám TIČR (Technická inspekce České Republiky)
 • metodické vedení osob zodpovědných za provoz plynových a tlakových zařízení

Dále zpracujeme:

 • provozní řády kotelen
 • provozní řády regulačních stanic
 • provozní řády tlakových zařízení
 • revizní knihy plynových spotřebičů
 • revizní knihy plynovodů
 • harmonogramy a hlídáme termíny jednotlivých školení, revizí, kontrol a odborných prohlídek
 • provozní deníky plynových a tlakových zařízení
 • pasporty tlakových nádob
 • dokumentaci nutnou pro vyřízení a zpracování žádosti o připojení k distribuční soustavě
 • dokumentaci nutnou pro zřízení či obnovení odběrného místa, změna zákazníka apod.

Proč právě My?

 • zaručujeme Vám spolupráci s předními lektory, kteří jsou ve svém oboru jedni z nejlepších
 • vycházíme z aktuálních a aktualizovaných informací, týkajících se Vámi zvolené problematiky
 • připravíme školení a podkladové materiály tak, aby korespondovaly s Vašimi interními procesy a firemními dokumenty
 • simulujeme konkrétní situace z praxe a trénujeme modelová řešení
 • ověřujeme úspěšnost školení a průběžně vyhodnocujeme spokojenost účastníků
 • postaráme se, aby školení proběhlo bezproblémově, mělo smysl a bylo přínosem pro Vaši firmu