Bc. Lukáš Hrnčiřík

Revizní technik plynových a tlakových zařízení
Lektor odborného plynárenského vzdělávání

background

PLYN

Revize a servis plynových zařízení

DETEKTORY

instalace detektorů plynů

ODBORNÉ KURZY

školení a příprava pracovníků

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Revize a servis tlakových nádob

Nabídka plyn


background

Revize, zkoušky, montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení v rozsahu :

 • Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na plynná paliva
 • Zařízení pro plnění nádob plyny a tlakové stanice na technické plyny
 • Regulační stanice plynu
 • Domovní plynovody na plynná paliva
 • Průmyslové plynovody na plynná paliva kromě propan, butanu a jejich směsí
 • NTL, STL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • VTL plynovody a přípojky pro veřejnou potřebu na zemní plyn
 • NTL, STL a VTL plynovody na propan, butan a jejich směsi
 • Rozvody technických plynů
 • Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 • Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
 • Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva

Servis vyhrazených plynových zařízení

 • Spotřebiče s výkonem pod 50 kW na plynná paliva
 • Kotle s výkonem 50 kW a více na plynná paliva
 • Pece a průmyslová tepelná zařízení na plynná paliva
 • Regulační stanice plynu
 • Domovní regulátory tlaku
 • Odstraňování úniku plynu
 • Výměna odpočtových plynoměrů
 • Odborné prohlídky nízkotlakých kotelen dle vyhlášky č. 91/1993 Sb.