Bc. Lukáš Hrnčiřík

Revizní technik plynových a tlakových zařízení
Lektor odborného plynárenského vzdělávání

background

PLYN

Revize a servis plynových zařízení

DETEKTORY

instalace detektorů plynů

ODBORNÉ KURZY

školení a příprava pracovníků

TLAKOVÁ ZAŘÍZENÍ

Revize a servis tlakových nádob

Tlakové nádoby


background

Revize, zkoušky provozovaných tlakových zařízení v rozsahu :

 • 1. třída - parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 115 t/h
 • 2. třída -parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 50 t/h do 115 t/h (včetně)
 • 2. třída -horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 35 MW
 • 3. třída -parní kotle se jmenovitým množstvím vyráběné páry nad 8 t/h do50 t/h (včetně)
 • 3. třída -horkovodní kotle s tepelným výkonem nad 5,8 MW do 35 MW (včetně)
 • 4. třída -parní kotle s jmenovitým množstvím vyráběné páry do 8 t/h (včetně)
 • 4. třída -horkovodní kotle s tepelným výkonem do 5,8 MW (včetně) a všechny ostatní kotle kapalinové
 • Tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem přesahujícím 0,2 MPa, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu vyšší než 103
 • Ostatní tlakové nádoby (tlakové nádoby s nejvyšším pracovním přetlakem do 0,2 MPa včetně, jejichž bezpečnostní součin má hodnotu nižší nebo rovnu 103)

Montáže a opravy:

 • Výměny tlakových nádob
 • Svářečské práce
 • Výměna pojišťovacích ventilů
 • Úpravy topného systému